Granty

GRANTY PRO SPORTOVNÍ ČINNOST

    Nezbytnou součástí fungování našeho sportovního klubu je i získávání finančních prostředků, díky kterým můžeme sportovcům nabídnout vlastní sportování, hned v několika úrovních, dále pak pořizovat adekvátní sportovní materiál a v neposlední řadě zprostředkovat odměnu trenérům, kteří věnují sportovcům a našemu klubu nemalé penzum svého času.
    V posledních letech se stalo existenčním partnerem našeho klubu MŠMT, které umožňuje ve zveřejněných výzvách sportovním klubům žádat o finanční podporu na vlastní činnost, nově od roku 2018 i na uspořádání významných sportovních akcí. Tuto úlohu od roku 2019 přebírá NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA (NSA). Čerpání jednotlivých dotačních titulů uvádíme níže.


Žádosti o granty:

Rok – 2022

Podpora SK/TJ ZPS 2022

Rok – 2021

Podpora SK/TJ ZPS 2021
ZP21-00042
NSA-ZP21-00042/2021/ZP21

Rok – 2020

SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) 2020 – Podpora SK a TJ ZPS, č.j.:MŠMT-27303/2019/3
Evid. Č. projektu: SPORT-5-V3-0057/2020
INTEGRA CHROUSTOVICE 2020
502020_53_057_Z

Rok – 2019

SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) 2019 – Podpora SK a TJ ZPS, č.j.:MŠMT-23174/2018/3
Evid. Č. projektu: SPORT-5-V3-0080-2019
Integra žije sportem
502019_53_057

Rok – 2018

Mistrovství České republiky ve futsale mužů a juniorů
SPORT-5-D-0047/2018
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR
Podprogram D – Významné sportovní a další sportovní akce ZPS

Mistrovství České republiky ČSMPS v minikopané mužů a juniorů
SPORT-5-D-0073/2018
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR
Podprogram D – Významné sportovní a další sportovní akce ZPS

Sportovní činnost SK Integry Chroustovice 2018
SPORT-5-C-0080/2018
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR
Podprogram C – Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS


Rok – 2016 a 2017

SK Integra Chroustovice, z.s.
SPORT-VIII-0362/2017
Program IIIV
Organizace spotru ve sportovních klubech