Granty

GRANTY PRO SPORTOVNÍ ČINNOST

    Nezbytnou součástí fungování našeho sportovního klubu je i získávání finančních prostředků, díky kterým můžeme sportovcům nabídnout vlastní sportování, hned v několika úrovních, dále pak pořizovat adekvátní sportovní materiál a v neposlední řadě zprostředkovat odměnu trenérům, kteří věnují sportovcům a našemu klubu nemalé penzum svého času.
    V posledních letech se stává existenčním partnerem našeho klubu MŠMT, které umožňuje ve zveřejněných výzvách sportovním klubům žádat o finanční podporu na vlastní činnost, nově od roku 2018 i na uspořádání významných sportovních akcí.


Žádosti o granty:

Rok – 2018

Mistrovství České republiky ve futsale mužů a juniorů
SPORT-5-D-0047/2018
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR
Podprogram D – Významné sportovní a další sportovní akce ZPS

Mistrovství České republiky ČSMPS v minikopané mužů a juniorů
SPORT-5-D-0073/2018
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR
Podprogram D – Významné sportovní a další sportovní akce ZPS

Sportovní činnost SK Integry Chroustovice 2018
SPORT-5-C-0080/2018
SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR
Podprogram C – Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS


Získané granty:

Rok – 2016 a 2017

SK Integra Chroustovice, z.s.
SPORT-VIII-0362/2017
Program IIIV
Organizace spotru ve sportovních klubech