LYŽOVÁNÍ (KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ)

   Nejmladší typ sportování, na který sportovce v našem oddíle připravujeme – od roku 2017 probíhaly přípravy, díky kterým jsme skrze prokjekt ČSMPS získali finanční dotaci na nákup běžkařského vybavení (lyže, hůlky, boty) i možnost realizovat sportovní soustředění v adekvátních podmínkách českých hor (Máš na to! 2018). Díky tomuto máme možnost bezplatně půjčovat sportovcům kvalitní výbavu pro tyto aktivity. Snažíme se i o zajímavé ceny pobytových soustředění. Členové budou mít následně možnost (s ohledem na klimatické podmínky) účastnit se dalších tréninkových jednotek, které nebudou pravidelné, přesto budou do jarního období několikrát realizovány. Vyloučena není ani možnost vícedenní přípravy (soustředění), sledujte výzvy (plakáty) v OU, nebo info na našich webových stránkách.

Zpět