Míčové sporty

   Od školního roku 2017/2018 jsou součástí sportovní nabídky Sk Integra Chroustovice míčové hry. Členové mají možnost pravidelně, vždy jednou v týdnu (pondělí) docházet na tréninkové jednotky. V zimním období využíváme tělocvičnu ZŠ Chroustovice, v letním období sportoviště OU Chroustovice. Jde především o přehazovanou, vybíjenou, florbal, ringo a další míčové hry převážně pro dívky. O Kroužek je zájem. Převážně děvčata se připravují na regionální kola v přehazované, vybíjené a florbalu, která se konají v Hradci Králové, Táboře a Hostinném. Pravidelně se naše sportovkyně umisťují na 3. místě. Z premiérového turnaje MČR ČSMPS v přehazované jsme si ale zaslouženě přivezli stříbrné medaile! Přivítáme mezi sebe každého dalšího zájemce o pohyb a sport.

Tréninkům jsou vyhrazeny pondělky od 15.00 -16.30 (tělocvična ZŠ), v jarním období možná i venku….

Zpět