BOWLING

V souladu s výzvou mateřského svazu (ČSMPS) jsme premiérově březnovým měsícem odstartovali sportovní přípravu v tomto atraktivním sportu. Cílíme tímto především na naše sportovce, kteří se aktuálně nepřipravují ve svém sportu např. z důvodu klimatických podmínek (sezónní počasí), nebo z výkonnostních důvodů (nejsou schopni absolvovat sportovní přípravu v kolektivních sportech, která probíhá celoročně). Vítáme i možnost účastnit se turnajů určené našim sportovcům, které v budoucnu prověří, jak pilně jsme trénovali. S ohledem na finanční náročnost této sportovní přípravy VV odsouhlasil finanční spoluúčast sportovců na 25,-Kč/ tréninkovou jednotku.  
Tak  přátelé „děrované koule“, s chutí do drah !!!