Regionální přebor Východních Čech ve stolním tenisu 31. 10. 2023

Máme to za sebou. V úterý 31. 10. 2023 se uskutečnil již 23. ročník regionálního přeboru ve stolním tenisu sportovců s mentálním postižení. Skvěle tradiční, vstřícné, podmínky opět nabídly Speciální školy v Hradci Králové za vedení pana ředitele Pavla Záleského. K tomu i malá armáda pomocníků ze školy. Materiální vybavení poskytl SK Integra HK. Výsledek? Špičkové zázemí pro tuto sportovní akci. Ale ta by se neuskutečnila bez těch sportujících a jejich trenérů.           
Hrálo se opět v prostorách Speciálních škol a to ve 2 halách, celkově na 12 stolech. Také proto se mohly odehrát základní skupiny, což zabezpečilo, že všichni, kteří přijeli, si dostatečně zahrají.
Přes obavy, s ohledem na to, jak to letos se sportem ve společnosti vypadá, byla velmi příjemné účast. O malinko nižší než vloni, ale nepřijeli někteří tradiční účastníci. A neuvěřitelné, fantastické, bylo, že byla jediná odhláška z turnaje.
Do soutěže se přihlásilo celkem 68 sportovců, po odhláškách se za stoly nakonec postavilo 67 sportovců v 7 kategoriích. Těch letos nebylo tolik, protože z důvodu malého počtu startujících v kategoriích juniorů a dospělých, jsme se rozhodli tyto kategorie sloučit, tak jak to bylo kdysi. Tedy – v budoucnu budou kategorie žákovské a dospělé.
Prostředí, které jsme vytvořili, je skutečně na vysoké, skoro profesionální, úrovni. Závodní stoly, ohrádky a další příslušenství, které snese nejvyšší nároky. K tomu pohodoví rozhodčí z GJT v Hradci Králové a UHK.
Celkově hodnotím regionální přebor opět kladně, máme se v regionu čím chlubit. Vždyť naše škola a SK Integra jsou garanty a nositeli rozvoje sportu handicapovaných sportovců v Královéhradeckém kraji.
Turnaj se tradičně konal pod patronací Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové a Sportovního klubu Integra z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců. Organizátory byl sehraný a velezkušený tým z uvedené školy. Rozhodování, pod vedením hlavní rozhodčí Lucky Francové a její kolegyně Báry Syrůčkové, zajistili rozhodčí z Gymnázia J.K. Tyla v Hradci králové.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje, která umožnila rozdat medaile a ceny.  
Regionální přebor ve stolním tenisu je určen pro sportovce s mentálním postižením a autismem ze základních škol, včetně škol zřízených dle §16/9 školského zákona, základních škol speciálních, praktických škol a odborných učilišť a jejich absolventy, jeho charakter je náborový, mohou se zúčastnit i oddíly, které nejsou registrovány v Českém svazu mentálně postižených sportovců. Je určen pro sportovce z našeho, Královéhradeckého kraje, ale i kraje Pardubického. Nikde v republice tak velký turnaj nepořádají!
Všem zúčastněným děkuji za účast, organizátorům a rozhodčím za vzorný průběh a zajištění turnaje.
A trenérům děkuji za jejich hráče, protože s nimi trénují a odvádějí dobrou práci.  
Prosím kolegy ředitele, aby si jejich učitelů – trenérů, vážili a jestli mohou, aby je i ocenili.
Škoda, že na turnaj ještě nikdy nepřijeli sportovci, kteří jsou na „běžných“ základních školách integrováni! Kde jinde by si mohli zasoutěžit se sobě rovnými, předvést, co umí?

Fotografie z akce na: www.specialnihk.cz

2.11. 2023                                                                                                  Pavel Svoboda ředitel turnaje

2023-Stolni-tenis-regionalni-prebor-Vysledky